Raspberry Pi Pinout

Raspberry Pi Dots

Dots, Raspberry Pi için Dot to Dot HAT (Noktadan-noktaya, Raspberry Pi üzerine tam bağlanıp oturabilen), uçları tanımlamak ve de birleştirmek için sadece bir iletken kalem boya kullanılamn bir devredir.

Bu devre üzerindeki tüm noktalar "akıcı" bir metal olmakla birlikte toprağa bağlamak ve devreyi tamamlamak için sadece modülle gelen bir adet iletken boya ile (gazlı kaleme benziyor) toprağa bir çizgi çizilmesi yeterlidir. Bu sayede lehimle uğraşmadan kolaylıkla devreler tamamlanabilir.

Bir noktayı okuyabilmek için bağlandığı pin'i (örnekte dot_pin) INPUT (giriş) olarak tanımlamalısınız:

import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM )
GPIO.setup(dot_pin, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
state = GPIO.input(dot_pin)

Bu pin'i sadece okumak istediğinizde PULLUP konumuna getirmek iyi bir alışkanlık olacakıtr. Aşağıdaki yol pini okumak için önerilen bir yoldur:

def is_dot_connected(dot_pin):
    GPIO.setup(dot_pin, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
    state = GPIO.input( dot_pin )
    GPIO.setup(dot_pin, GPIO.IN, GPIO.PUD_OFF)
    return state == 0

Dots hakkında detaylı bilgi için buraya, HATS hakkında detaylı bilgi için de buraya tıklayın.

Details

DOTs