Raspberry Pi Pinout

I2C - Inter Integrated Circuit

Raspberry Pi'nin I2C pinleri eğer pek çok harici bileşen ile çalışıyorsanız oldukça işinize yarayacaktır.

Bağlı olan I2C bileşenlerini tek satırlık bir kodla kontrol edebilirsiniz:

sudo apt-get install i2c-tools
sudo i2cdetect -y 1

I2c'ye Python'un smbus kütüphanesi ile erişebilirsiniz:

Önde gerekli paketi kurmalısınız:

sudo apt-get install python-smbus

Ardından Python ile aşağıdaki kodu çalıştırabilirsiniz:

import smbus
DEVICE_BUS = 1
DEVICE_ADDR = 0x15
bus = smbus.SMBus(DEVICE_BUS)
bus.write_byte_data(DEVICE_ADDR, 0x00, 0x01)

Details