Raspberry Pi Pinout

RTK Motor Kontrol

Bu kart, Raspberry Pi'nizde motor sürmek için hızlı ve de kolay bir yol sağlamakta.

from gpiozero import RyanteckRobot
from time import sleep

robot = RyanteckRobot()

while True:
  robot.forward()
  sleep(5)
  robot.left()
  sleep(1)
  robot.backward()
  sleep(5)
  robot.right()
  sleep(1)
  robot.stop()
  sleep(1)

GPIO Zero docs

Details

 • Yapılan Ryanteck
 • 26 pin header
 • Kullanan 4 GPIO pins
RTK Motor Kontrol