Raspberry Pi Pinout

UART - Universal Asenkron Verici/Alcı

WiringPi'deki 2 UART pini Pin 15 ve 16'dır

UART Arduino, veya bootload edilmiş bir ATmega ile kolayca iletişim kurmanızı sağlayacak bir arayüzdür. Yalnız bu iletişimi kurarken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar var. Raspberry Pi 3.3v iken Arduino 5v'tur. Bunları akımları eşitlemeden bağlarsanız cihazlarınızdan dumanlar tütmeye başlayabilir

Örneğin Arduino bootload edilmiş ATmega 328 devresini breadboard'a kurup bir akım regülatörü ile Raspberry Pi'nin 5v yolunu 3.3 v'a dönüştürebilirsiniz. Bu sayede 3.3v logic'ine sahip bir Arduino klonunuz olacak.

WiringPi-Python modülünü yükledikten sonra, Aşağıdaki Python örneği ile Raspberry Pi'nin UART'ını 9600baud'da açabilir ve 'merhaba dunya' yazabilirsiniz.

import wiringpi
wiringpi.wiringPiSetup()
serial = wiringpi.serialOpen('/dev/ttyAMA0',9600)
wiringpi.serialPuts(serial,'merhaba dunya')

Details